Cách nhận biết ghế công viên kém chất lượng

Chỉ khi nhìn thực tế và cảm nhận cả 2 sản phẩm thì sẽ cho ra kết quả rỏ ràng hơn nếu qua hình ảnh thì rất khó để cảm nhận được vì khi chụp hình có thể họ sẽ chụp cái tốt nhất và khi giao hàng thì giao hàng xấu và khi đó gạo đã nấu thành cơm thì rất khó nếu có gọi nói thì củng sẽ nhận được câu trả lời quen thuộc giá đó thì vậy thôi,và làm mất lòng tin mua hàng mạng làm ảnh hưởng tới những xưởng sản xuất uy tín khác.